วันนี้ โอนเงิน ม.33 เรารักกัน ครบ 4,000 บาท

ผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน รับเงินครบ 4,000 บาท วันนี้ 12 เม.ย. 64

วันนี้ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังรวดเดียว 4,000 บาท โดยสามารถเข้าไปยื่นยันตัวตนในแอปเป๋าตังเพื่อขอรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 และสามารถใช้จ่ายสิทธิกับร้านค้าที่ร่วมโครงการถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เช่นกัน

เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน  ในรอบแรก ก็จะได้รับเงินงวดสุดท้ายเข้าแอปฯ เป๋าตังอีก 1,000 บาท เท่ากับว่ากลุ่มนี้ได้รับเงินครบ 4,000 บาทแล้ว