ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ก.ค. 65 ลดลงสูงสุด 3 บาท

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 3.00 บาทต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 3.00 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 1.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 8 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 48.96 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 41.55 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 41.28 บาทต่อลิตร
 • E20 : 40.44 บาทต่อลิตร
 • E85 : 35.34 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 29 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 52.56 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 45.15 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 44.88 บาทต่อลิตร
 • E20 : 44.04 บาทต่อลิตร
 • E85 : 37.54  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 22 มิ.ย. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 52.06 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 44.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 44.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 43.54 บาทต่อลิตร
 • E85 : 37.24 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมันวันนี้ 14/6/65 ทุกชนิดขึ้นแล้ว

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 14 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 52.56 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 45.15 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 44.88 บาทต่อลิตร
 • E20 : 44.04 บาทต่อลิตร
 • E85 : 37.54  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 27 เม.ย. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 80 สตางค์

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 27 เม.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 46.26 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.85 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.58 บาทต่อลิตร
 • E20 : 37.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 31.04 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมันวันนี้ 23/3/65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร

ขึ้นอีกแล้ว ปตท. บางจาก ปรับแล้ว ราคาน้ำมัน ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม

มีผล 23 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 47.36 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 39.95 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 39.68 บาทต่อลิตร
 • E20 : 38.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 32.14 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมันวันนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 46.76 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 39.35 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 39.08 บาทต่อลิตร
 • E20 : 38.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 31.54 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 8 ก.พ. 65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท.  บางจาก  ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 8 ก.พ.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 42.46 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.05 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 34.78 บาทต่อลิตร
 • E20 : 33.94 บาทต่อลิตร
 • E85 : 27.24  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 2/2/65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50-60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นกลุ่มดีเซล

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 2 ก.พ.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 41.96 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 34.55 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 34.28 บาทต่อลิตร
 • E20 : 33.44 บาทต่อลิตร
 • E85 : 26.74  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 28 ม.ค. 65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 28 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 41.46 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 34.05 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 33.78 บาทต่อลิตร
 • E20 : 32.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 26.14  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า