เงินงวด 2 เรารักกัน 1000 บาท เข้าแอปเป๋าตังแล้ววันนี้

โครงการ ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสองให้ผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน ม33เรารักกัน จำนวน 1,000 บาท แล้ววันนี้

ในวันนี้ 29 มี.ค. 64 เข้าสู่งวดที่ 2 ของการโอนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยตารางรับเงิน ม33 เรารักกัน มีดังนี้

  • งวดที่ 2 วันที่ 29 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่ 4 วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท