เราชนะ 7,000 บาท ไม่จ่ายเป็นเงินสด เพราะเหตุนี้

เราชนะ ลงทะเบียนแล้วไม่ให้เป็นเงินสด แต่โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง หลายคนบ่นกันมาเยอะเพราะอยากได้เงินสด และงงว่าเหตุผลอะไรต้องไม่จ่ายเป็นเงินสด ไปดูพร้อมกัน

โครงการเราชนะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ รูปแบบการจ่ายนั้นจะจ่ายเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้กับผู้ที่มีสิทธิ ไม่ได้ให้เป็นเงินสดเหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สาเหตุที่โครงการเราชนะไม่ได้จ่ายเงินสดนั้น เนื่องจากเป็นการเยียวยาพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อมกันโดยอยากให้ประชาชนที่มีสิทธิใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในร้านค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ค้ารายเล็กที่อยู่ในตลาดสด

รวมถึงลดความแอดอัดและความติดขัดของการใช้บริการกดเงินจากตู้ ATM และผลักดันให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสด Cashless Socity เป็นต้น

โครงการเราชนะ จ่ายรวม 7,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง

โครงการเราชนะ จ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุด

ส.อ.ท. เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ในโครงการเราชนะ

จะมีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท นั้น มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วของรัฐบาล เพราะว่า ให้ใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างตรงจุด ผ่านร้านค้ารายเล็กรายน้อย 

เราชนะ บัตรคนจนได้สิทธิรับเงินก่อนใคร

เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับสิทธิเราชนะ 3,500 บาท 2 เดือน ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสมุดทะเบียนเกษตร หากเข้าคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อตามที่กระทรวงการคลังกำหนดก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ 7,000 บาท

  • คนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม (ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40)
  • ไม่เป็นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
  • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

เราชนะ มีแอปเป๋าตังแล้ว ทำไงต่อ

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ต้องทำยังไง เมื่ออยากได้เราชนะ 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือโดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท

หลายคนคงมีคำถาม ว่า มีเกณฑ์อะไรบ้าง ถึงได้เงินรวม 7000 บาท เช็กเลย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะ 3500 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

ประชาชนกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่ต้องทำอะไรเช่นกัน เนื่องจากหากผ่านเกณฑ์การคัดกรองโครงการเราชนะ จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ให้กดยืนยันสิทธิ

โดยจะสามารถเริ่มกดยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. พร้อมกับได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค.

เราชนะ รับ 7000 บาท ใช้เงินได้ที่ไหนบ้าง ไปหาคำตอบไปพร้อมกันน