คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” ต้องมีเอกสารไรบ้าง

ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเมื่อไหร่ และต้องมีหลักฐาน เอกสาร อะไรไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” จะเปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (SmartPhone) และไม่เคยลงทะเบียนขอให้เข้าติดต่อเพื่อลงทะเบียน ในวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับหลักฐานเอกสาร ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน คือ บัตรประชาชนแบบ Smart Card ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้)