สลากออมสิน 1 ปี ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท : งวดที่ 3 ค 9894536

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท : งวดที่ 3 ฒ 2193404

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 780 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

 • 0001997
 • 1055795
 • 2556253
 • 8321920
 • 9181488

หวยออมสิน 16 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสลากออมสิน หวยออมสิน ออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 1. ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท :: งวดที่ 5 ช 5538200
 2. ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท :: งวดที่ 3 ก 0753267
 3. ออก 5 ครั้ง 725 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท :: 0104193, 2540735, 3700116, 4200611, 7121831

เช็ก หวยออมสิน รางวัลอื่นๆ สลากออมสิน

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

 ธนาคารออมสิน ได้มีการปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ตามนี้

 • ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนไม่เกิน 200,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ขำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศันแน่นอน สามารถติดต่อไป

ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา