สลากออมสิน 2 ปี หวยออมสิน 1/4/64

ผลตรวจสลากออมสิน 1/4/64 ผลออมสิน การออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 209 ด 0276126

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 207 น 5063057

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,495 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 4172337
 • 4296275
 • 7168599
 • 7346991
 • 9802407

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 – 209 2,370 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

 • 0220071
 • 1162019
 • 2343961
 • 2701033
 • 3132539
 • 3944878
 • 4009811
 • 7638236
 • 9606383
 • 9725011

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 4,485 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

 • 0652438
 • 0812636
 • 1296889
 • 1377182
 • 1512562
 • 3705730
 • 3817890
 • 4720970
 • 4799798
 • 5685025
 • 7929718
 • 7996388
 • 8093586
 • 8262466
 • 8385353

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 201 – 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 – 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 – 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 – 209 160,893 อันดับ อันดับละ 50 บาท

2145

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 201 – 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 – 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 – 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 – 209 1,608,798 อันดับ อันดับละ 20 บาท

880

เงื่อนไข ธนาคารออมสิน มอบ 500 บาท ให้เด็กแรกเกิด 1 เม.ย. 64

ธนาคารออมสิน มอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กเกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2564 รับเงิน 500 บาท ติดต่อขอรับเงินขวัญถุงก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ธนาคารออมสิน มอบ 500 บาท มีดังนี้

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

หวยออมสิน 16/3/64 ตรวจสลากออมสิน 3 ปี งวด 16 มีนา 64

หวยออมสิน 16/3/64 ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี  หวยออมสิน สลากออมสิน ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

 • งวดที่ 108 ฉ 7995915
 • งวดที่ 127 ค 8693581
 • งวดที่ 130 ฐ 8342230

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,262 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 7995915
 • 8342230
 • 8693581

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

 • งวดที่ 113 G 6599901
 • งวดที่ 118 ฎ 0012678

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,510 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

 • 0529550
 • 5141471

เช็กผลหวยออมสินรางวัลอื่นๆ หวยออมสิน 3ปี งวด 16/3/64

ผลหวยออมสิน 16/3/64

ตรวจสลากออมสิน หวยออมสิน 16/3/2564 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี  ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

 •  งวดที่ 7 E 5798864

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 4 C 4334049

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,270 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,270 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

 • 0387190
 • 6758824
 • 7137359
 • 8733828
 • 9786576

เช็กรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี รางวัลอื่นๆ >> ตรวจสลากออมสิน 16 มีนาคม 2564

ตรวจสลากออมสิน 1/3/64 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

 • งวดที่ 8 X 3841030
 • งวดที่ 8 ณ 5448637
 • งวดที่ 9 D 4049969

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 8 ย 7400053
 • งวดที่ 9 U 7064430
 • งวดที่ 9 ท 4678394
 • งวดที่ 9 ภ 6722426
 • งวดที่ 9 ศ 8493982

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 4521778
 • 4881228
 • 6596294
 • 7419149
 • 9608750

เช็กรางวัลอื่นๆ >> สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

ผลสลากออมสิน หวยออมสิน 1 มีนา 64

ตรวจสลากออมสิน งวด 1 มีนาคม 2564 หวยออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

อันดับที่ 1 : งวดที่ 206 ช 5987740

อันดับที่ 2 : งวดที่ 209 ฎ 5540840

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,365 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 2629150
 • 2761132
 • 4630263
 • 5338317
 • 8821273

ตรวจหวยออมสินรางวัลอื่นๆ : ตรวจสลากออมสิน 1 มีนา 64

ตรวจสลากออมสิน 16 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมสิน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน 

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

 • งวดที่ 4 ช 8356309

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 4 ถ 5889544

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,210 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

 • 0393327
 • 0433431
 • 3979983
 • 4856756
 • 4885596

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมสิน หวยออมสิน พิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2564

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมสิน หวยออมสิน พิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2564

สลากออมสิน อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

 • งวดที่ 205 ว 5371390

สลากออมสิน อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

 • งวดที่ 209 จ 4691421

สลากออมสิน อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,245 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 0880478
 • 3041154
 • 8356647
 • 8955744
 • 9977929

สลากออมสิน อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 – 209 1,870 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

 • 0898852
 • 2650892
 • 4370146
 • 4435136
 • 4941504
 • 6236725
 • 7701099
 • 7773742
 • 8994850
 • 9816173

เช็กรางวัลอื่นๆ สลากออมสิน 2ปี งวด  1 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมสิน หวยออมสิน พิเศษ 5 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

 • งวดที่ 8 ษ 7866658
 • งวดที่ 9 N 4655487
 • งวดที่ 9 ฐ 7388978

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 8 ค 2079299
 • งวดที่ 9 M 6505524
 • งวดที่ 9 W 7777886
 • งวดที่ 9 Y 7946242
 • งวดที่ 10 ล 6560659

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 1689455
 • 3410736
 • 8464460
 • 8752377
 • 8856508

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

 • 0378920
 • 2656981
 • 3169197
 • 3381285
 • 3399471
 • 4980726
 • 5789503
 • 7224492
 • 8736022
 • 9713111

เช็กรางวัลอื่นๆ สลากออมสิน  1 กุมภาพันธ์ 2564

สินเชื่อออมสิน ขอปิดรับลงทะเบียน เปิดอีกที 23 ม.ค. นี้

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้คนละ 50,000 บาท ผ่านแอปฯ MyMo ชั่วคราว พร้อมเปิดให้บริการอีกที 23 ม.ค. 64

ล่าสุด แอปพลิเคชั่น MyMo ขึ้นข้อความประกาศจากธนาคารออมสิน โดยระบุว่า ขอปิดรับการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ขอเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว ธนาคารจะยังคงพิจารณาอย่างต่อเนื่องและจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค. 64