ราคาน้ำมัน 12 พ.ค. 64 ลดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 13 พ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 34.76 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.35 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.08 บาทต่อลิตร
  • E20 : 25.84 บาทต่อลิตร
  • E85 : 21.59  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 24.29 บาทต่อลิตร
  • B20 : 24.04 บาทต่อลิตร