วันนี้เงินเข้าแล้ว 1000 บาท โครงการม.33 เรารักกัน

วันนี้ “ม.33 เรารักกัน” โอนเงินงวดแรก 1,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนม.33 เรารักกัน และผ่านเกณฑ์จนได้เข้ายืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 เพื่อขอรับสิทธิ 4,000 บาท

โดยรัฐบาลจะทยอยโอนเงินให้ทุกวันจันทร์ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 มี.ค., 29 มี.ค., 5 เม.ย. และ 12 เม.ย. 64 สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนกว่าจะครบ 4,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ ม33เรารักกัน