เช้าวันนี้ เช็คสิทธิ์ ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง เตรียมรับเงิน

มาแล้ว เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ ม.33 เรารักกัน เช็กสิทธิ์ และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 15 มี.ค. 64

ล่าสุดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ในวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งถือเป็นวันแรก โดยมั่นใจว่า ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกัน จะลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อติดตามความเรียบร้อย โดยจะเริ่มที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีผู้ประกันตนเป็นจำนวนมาก