เงื่อนไข ม.33 เรารักกัน เยียวยาประกันสังคม

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ รับเงิน ม.33 เรารักกัน เยียวยาประกันสังคม 4,000 บาท เช็กเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง

เงื่อนไข เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน

  1. เป็นคนไทย
  2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  3. ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกันแล้ว ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิจะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนเงิน 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เม.ย. 64

ทบทวนสิทธิ์ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน สำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์

พร้อมเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64