เปิดจุดช่วยลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ได้ถึง 25 กพ

วันนี้ถ้าใครผ่านไปหน้าธนาคารกรุงไทย อาจมีข้อสงสัยว่าเค้าไปทำอะไรกัน คนเยอะขนาดนี้ ล่าสุดทางธนาคารกรุงไทย เผย ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนเราชนะได้จนถึงวันที่ 25 ก.พ. นี้

โครงการเราชนะ เปิดให้ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้จนถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 ไม่ต้องรีบ หากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิทุกคน