ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ ทำได้ง่ายมาก รอรับเงินเลย

สำหรับการ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน) ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 สามารถเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะได้ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ของวันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ มีดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • เลือกปุ่มตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ
  • ระบบแจ้งข้อความว่าได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่