เราชนะ 7,000 บาท ไม่จ่ายเป็นเงินสด เพราะเหตุนี้

เราชนะ ลงทะเบียนแล้วไม่ให้เป็นเงินสด แต่โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง หลายคนบ่นกันมาเยอะเพราะอยากได้เงินสด และงงว่าเหตุผลอะไรต้องไม่จ่ายเป็นเงินสด ไปดูพร้อมกัน

โครงการเราชนะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ รูปแบบการจ่ายนั้นจะจ่ายเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้กับผู้ที่มีสิทธิ ไม่ได้ให้เป็นเงินสดเหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สาเหตุที่โครงการเราชนะไม่ได้จ่ายเงินสดนั้น เนื่องจากเป็นการเยียวยาพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อมกันโดยอยากให้ประชาชนที่มีสิทธิใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในร้านค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ค้ารายเล็กที่อยู่ในตลาดสด

รวมถึงลดความแอดอัดและความติดขัดของการใช้บริการกดเงินจากตู้ ATM และผลักดันให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสด Cashless Socity เป็นต้น