เราชนะ บัตรคนจนได้สิทธิรับเงินก่อนใคร

เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับสิทธิเราชนะ 3,500 บาท 2 เดือน ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสมุดทะเบียนเกษตร หากเข้าคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อตามที่กระทรวงการคลังกำหนดก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ 7,000 บาท

  • คนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม (ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40)
  • ไม่เป็นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
  • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท