โครงการเราชนะ จ่ายรวม 7,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง

โครงการเราชนะ จ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุด

ส.อ.ท. เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ในโครงการเราชนะ

จะมีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท นั้น มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วของรัฐบาล เพราะว่า ให้ใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างตรงจุด ผ่านร้านค้ารายเล็กรายน้อย