เราชนะ ครม. อนุมัติจ่ายเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

เราชนะ เปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ จำนวน 3,500 บาท รวม 2 เดือน วันที่ 29 ม.ค. นี้

ครม. อนุมัติ เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เพื่อรับสิทธิ 3,500 บาท ถึง 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายกว่า 31.1 ล้านคน และจะใช้งบประมาณราว 2.1 แสนล้านบาท

โครงการเราชนะ จะให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด