web analytics
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ม.ค. 63 ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท. และ บางจาก  ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 29 …

Read More