web analytics
กรกฎาคม 14, 2020

เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน 2563

เงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการ ลูกๆหลานๆ คงสงสัยกันแล้วว่า ปี 2563 เงินผู้สูงอายุ จะเข้าเมื่อไหร่ เข้าหรือยัง เข้าเท่าไหร่ วันนี้เรามีคำตอบ

เดือน-ปี วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการ

  • เดือน ม.ค. 63 วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63
  • เดือน ก.พ. 63 วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 63
  • เดือน มี.ค. 63 วันอังคารที่ 10 มี.ค. 63
  • เดือน เม.ย. 63 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63
  • เดือน พ.ค. 63 วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63
  • เดือน มิ.ย. 63 วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63
  • เดือน ก.ค. 63 วันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63
  • เดือน ส.ค. 63 วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 63
  • เดือน ก.ย. 63 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า