Farmer.doae.go.th เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร จะได้ 15,000 บาทไหม

เช็คสิทธิ์ Farmer.doae.go.th เยียวยาเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท พร้อมสิ่งที่ต้องมีและแนวทางแก้ไขหากข้อมูลไม่อัปเดต

ก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกร อย่างแรกที่เกษตรกร ทุกท่านควรต้องทำ คือ

  • กรอกเลขบัตรประชาชน

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563”

  • ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเข้าแอป farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆ แล้ว รอรับเงินได้เลย

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี2561 หรือ น้อยกว่านี้”

  • ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้

ธ.ก.ส. พร้อมโอนให้กับเกษตรกร วันละ 1 ล้านคน เป็นเงินเยียวยาเกษตรกร คนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน ประเดิม 15 พ.ค. นี้

ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เป็นต้นไป