เงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 2564 รับเงินแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 10 มิ.ย. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2564

 • เงินออกวันที่ 10 มิถุนายน 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,196,732 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,427,389,200 บาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2564 มาแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 9 เม.ย. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ว

 • เงินออกวันที่ 9 เมษายน 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,115,640 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,369,687,400 บาท

เช็กได้เลยเงินอุดหนุนบุตรเดือน มี.ค. 2564 เงินเข้า 600 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564  เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 10 มี.ค. 64

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564

 • เงินออกวันที่ 10 มีนาคม 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,073,366 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,350,678,400 บาท

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564 เงินเข้าแล้ว

โครงการเงินอุดหนุนบุตร โพสต์ข้อความระบุถึงการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564

จ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564

 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันนี้ 10 มีนาคม 2564
 • รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนบุตร ก่อนนะคะ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้วค่ะ

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม)
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบุตร ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตร กุมภา 64 เงินมาแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าแล้ววันที่ 10 ก.พ. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • เงินออกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,030,320 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,361,210,600 บาท

สำหรับผู้ปกครองที่เงินยังไม่เข้า เช็กเงินอุดหนุนบุตร  ได้เลย

เงินเข้าแล้ว เงินอุดหนุนบุตร ตุลาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 9 ต.ค. 63

เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563

 • เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท