โครงการ ม.33 เรารักกัน 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง

ม33เรารักกัน รับเงินโอน 1,000 บาท เข้าแอปเป๋าตังเช้าวันนี้

วันนี้ 31 พ.ค. 64 รัฐบาลโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ครบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิกว่า 8.11 ล้านคน

ซึ่งผู้มีสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 1,000 บาท เป็นงวดสุดท้าย จำนวน 1,000 บาท หลังจากได้รับงวดแรก 1,000 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา

วิธีตรวจสอบสถานะ ม.33เรารักกัน รับเงินรอบใหม่

วิธีตรวจสอบสถานะ ม.33 เรารักกัน รับเงิน 2,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กับผู้มีสิทธิที่เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน กว่า 8.11 ล้านคน

โดยจะทยอยจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาทนั้น ล่าสุด วันนี้ (24 พ.ค. 64) รัฐบาลโอนเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เลือก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด)
 • คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ
 • ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยา

ม33เรารักกัน เงินเข้าแล้ว รวม 3000 บาท

เข้าสู่งวดที่สามของการโอนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันนี้ 5 เม.ย. 64

 • งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 4 วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ

 • ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย. 64

เงินงวด 2 เรารักกัน 1000 บาท เข้าแอปเป๋าตังแล้ววันนี้

โครงการ ม33เรารักกัน โอนเงินงวดสองให้ผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน ม33เรารักกัน จำนวน 1,000 บาท แล้ววันนี้

ในวันนี้ 29 มี.ค. 64 เข้าสู่งวดที่ 2 ของการโอนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยตารางรับเงิน ม33 เรารักกัน มีดังนี้

 • งวดที่ 2 วันที่ 29 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 4 วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท

วิธีใช้สิทธิ์ ม33เรารักกัน ซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้า BTS

วิธีใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้า BTS ผ่านแอปเป๋าตัง โดยรองรับการเดินทางเชื่อม 3 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ม33เรารักกัน ใช้เดือนทางรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ รองรับการเดินทางเชื่อม 3 จังหวัด
 • ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อตั๋วรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet) ได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 64)
 • ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีในเวลาทำการ
 • ประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระ ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (single Journey Card)
 • เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร และการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ร่วมโครงการเราชนะ และคนละครึ่ง ยังคงใช้สิทธิวงเงินที่เหลือในการซื้อตั๋วโดยสารได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ

ส่วนวิธีการใช้สิทธิ “ม33เรารักกัน” ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มีดังนี้

 • เลือกเมนู G-Wallet และกด Banner ม33เรารักกัน
 • เลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
 • สแกน QR ม33เรารักกัน จากเจ้าหน้าที่สถานี
 • ตรวจสอบยอดเงิน
 • ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
 • รับตั๋วโดยสาร

ม.33เรารักกัน ซื้อตั๋ว MRT ได้แล้วที่เคาน์เตอร์

MRT Bangkok Metro โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ ม.33เรารักกัน ซื้อตั๋ว MRT โดยระบุเนื้อหาดังนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ม.33เรารักกัน” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet) สามารถใช้สิทธิ์ในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 64

เงื่อนไขการใช้สิทธิ ม.33เรารักกัน ซื้อตั๋ว MRT

 • สามารถใช้สิทธิ์ “โครงการ ม.33เรารักกัน” กับรถไฟฟ้า MRT ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี
 • เหรียญโดยสารที่ออกด้วย “โครงการ ม.33เรารักกัน” เป็นเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขการใช้เหรียญโดยสารและการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามที่รฟม. และ BEM กำหนด
 • พบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสิทธิ์ “โครงการ ม.33เรารักกัน” สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 หรือ 0 2111 1144
 • สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ “โครงการเราชนะ” ยังคงสามารถใช้สิทธิได้เหมือนเดิม

วันนี้เงินเข้าแล้ว 1000 บาท โครงการม.33 เรารักกัน

วันนี้ “ม.33 เรารักกัน” โอนเงินงวดแรก 1,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนม.33 เรารักกัน และผ่านเกณฑ์จนได้เข้ายืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 เพื่อขอรับสิทธิ 4,000 บาท

โดยรัฐบาลจะทยอยโอนเงินให้ทุกวันจันทร์ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 มี.ค., 29 มี.ค., 5 เม.ย. และ 12 เม.ย. 64 สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนกว่าจะครบ 4,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ ม33เรารักกัน

ม.33 เรารักกันเงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กได้เเล้ว

ผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน อาจจะมีสงสัยบ้างแล้วว่า ม.33 เรารักกันเงินเข้าวันไหนบ้าง

ในวันนี้ คนที่เงินเข้า 1000 บาท เป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. ที่ผ่านมา โ

โดย ม.33 เรารักกันจะได้เงินเข้าทุกวันจันทร์ ครั้งละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 4,000 บาท ดังนี้

 • วันที่ 22 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 29 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 12 เม.ย 64 จำนวน 1,000 บาท

เช็กสิทธิ์บนเว็บ www.ม33เรารักกัน.com แล้วทำไงต่อ

หลังจาก เช็กสิทธิ์บนเว็บ www.ม33เรารักกัน.com ตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรอง แล้วขั้นตอนต่อไปคือ ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง ขอรับสิทธิ ม.33เรารักกัน 4,000 บาท แค่กดยอมรับเงื่อนไขเท่านั้น รอรับเงินเข้างวดแรกตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่เคยใช้แอปเป๋าตังอยู่แล้ว ก็สามารถยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังได้เลย

 1. กดอัปเดตแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 2. เลือกเมนู ม.33 เรารักกัน
 3. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลง ก่อนกดตกลง

เช้าวันนี้ เช็คสิทธิ์ ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง เตรียมรับเงิน

มาแล้ว เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ ม.33 เรารักกัน เช็กสิทธิ์ และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 15 มี.ค. 64

ล่าสุดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ในวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งถือเป็นวันแรก โดยมั่นใจว่า ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกัน จะลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อติดตามความเรียบร้อย โดยจะเริ่มที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีผู้ประกันตนเป็นจำนวนมาก