เงินอุดหนุนบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เข้าวันไหน ประกาศแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงินจะเข้าวันนี้ 20 กุมภาพันธ์นี้

มีเด็กได้รับสิทธิรวม 1,208,165 ราย เป็นเงิน 1,285 ล้านบาท

ส่วนเด็กคนไหน ได้หรือไม่ได้ เช็คสิทธิ์ ได้ที่ เงินอุดหนุนบุตร