เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2564 มาแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 9 เม.ย. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ว

 • เงินออกวันที่ 9 เมษายน 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,115,640 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,369,687,400 บาท

เช็กได้เลยเงินอุดหนุนบุตรเดือน มี.ค. 2564 เงินเข้า 600 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564  เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 10 มี.ค. 64

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564

 • เงินออกวันที่ 10 มีนาคม 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,073,366 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,350,678,400 บาท

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564 เงินเข้าแล้ว

โครงการเงินอุดหนุนบุตร โพสต์ข้อความระบุถึงการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564

จ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564

 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันนี้ 10 มีนาคม 2564
 • รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนบุตร ก่อนนะคะ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้วค่ะ

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม)
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบุตร ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตร กุมภา 64 เงินมาแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าแล้ววันที่ 10 ก.พ. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • เงินออกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,030,320 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,361,210,600 บาท

สำหรับผู้ปกครองที่เงินยังไม่เข้า เช็กเงินอุดหนุนบุตร  ได้เลย

เงินอุดหนุนบุตร มกราคม 2564

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 8 ม.ค. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร 2564

 • เงินออกวันที่ 8 มกราคม 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,976,794 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,340,348,400 ล้านบาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เดือน พ.ย. 63

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 2563  เงิน 600 บาท เข้าแล้ววันนี้ 9 พ.ย. 63

เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2563

 • เงินออกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง 

เงินเข้าแล้ว เงินอุดหนุนบุตร ตุลาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 9 ต.ค. 63

เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563

 • เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท

เงินอุดหนุนบุตร ก.ย. 63 วันนี้เงินเข้าแล้ว

วันนี้ 10 ก.ย. 63 เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกันยายน 2563 เงินเข้าแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือน กันยายน 2563

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือน กันยายน 2563

 • เงินออกวันที่ 10 กันยายน 2563 (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็กจำนวน 1,763,797 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท

อยากรู้เงินเข้ายัง >> เช็คเงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เข้าวันไหน ประกาศแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงินจะเข้าวันนี้ 20 กุมภาพันธ์นี้

มีเด็กได้รับสิทธิรวม 1,208,165 ราย เป็นเงิน 1,285 ล้านบาท

ส่วนเด็กคนไหน ได้หรือไม่ได้ เช็คสิทธิ์ ได้ที่ เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร 2563 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ล่าสุด เข้าเมื่อไหร่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนบุตร 2563 หลายคนถามกันเข้ามาว่าเงินจะเข้าวันไหน เงินเข้าเมื่อไหร่ นานแล้วทำไมยังไม่เข้า มาเช็คพร้อมกันได้เลยจ้า

 • เดือน ม.ค. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2563
 • เดือน ก.พ. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563
 • เดือน มี.ค. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันอังคารที่ 10 มี.ค. 2563
 • เดือน เม.ย. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2563
 • เดือน พ.ค. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563
 • เดือน มิ.ย. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563
 • เดือน ก.ค. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 2563
 • เดือน ส.ค. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563
 • เดือน ก.ย. 2563 เงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2563