เงินอุดหนุนบุตร มกราคม 2564

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 8 ม.ค. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร 2564

  • เงินออกวันที่ 8 มกราคม 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,976,794 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,340,348,400 ล้านบาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร