เงินอุดหนุนบุตร กุมภา 64 เงินมาแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าแล้ววันที่ 10 ก.พ. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • เงินออกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,030,320 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,361,210,600 บาท

สำหรับผู้ปกครองที่เงินยังไม่เข้า เช็กเงินอุดหนุนบุตร  ได้เลย