เยียวยาเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด ต้องแก้ยังไง

เกษตรกรคนไหน ที่เลขประจำตัวประชาชนเกษตรกรผิด-ถูกจำหน่าย-ยกเลิก ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทได้ ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคลกลับ

หากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร ให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

กลุ่มตกค้าง เยียวยาเกษตรกร ยังไม่ได้เงิน กว่า 70,000 คน

เยียวยาเกษตรกร พบกลุ่มตกค้างร่วมกว่า 74,295 คน รีบตรวจสอบสิทธิ์ ใครยังไม่ได้รับเงินโอน 5,000 บาท

ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงิน 5,000 บาท ให้เกษตรกรตกค้าง ผู้มีสิทธิ์จำนวน 74,295 คน สาเหตุมาจาก เกษตรกรเสียชีวิต, เลขประจำตัวประชาชนผิด ไม่พบบัญชีธนาคาร

เกษตรกรเร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอปิดประกาศในชุมชน และติดต่อขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วน

หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต เงินเยียวยาเกษตรกร แจ้งเปลี่ยนได้ไหม

สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต สามารถแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ได้

ให้สมาชิกในครัวเรือนกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ 1-4 โดยด่วน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้

ครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว ให้ผู้นำชุมชนรับรองโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป

วันนี้ ธ.ก.ส. โอน เงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 อีก 5,000 บาท

เกษตรกร ที่ได้รับ เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท งวดแรกของเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา วันนี้ ธกส โอนงวดที่ 2 คาดจะโอนได้วันละ 1 ล้านคน

โดยจะทำการตรวจสอบเกษตรกรการมีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิ.ย. นี้ ต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านคน

เงินเยียวยาเกษตรกร วันแรก 15 พฤษภา ธ.ก.ส. โอนแล้ว 1 ล้านคน

ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้เกษตรกรกว่า 1 ล้านรายแล้ววันนี้

 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร วันนี้ 15 พ.ค. 63 โอนเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วกว่า 1 ล้านคน พร้อมคาดว่าจะโอนเงินให้กลุ่มแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. นี้

เยียวยาเกษตรกร พบข้าราชการกว่า 8 แสนคน ครม. เตรียมทบทวนกลุ่มนี้

ข้าราชการได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เพียบเตรียมเสนอ ครม. ทบทวนสิทธิ์

คลัง เช็กความซ้ำซ้อนกับโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทั้งในส่วนของลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญ ขณะนี้มีความซ้ำซ้อนประมาณ 7-8 แสนราย

สศก.ส่งทะเบียนเกษตรกรไปทั้งสิ้น 8.33 ล้านราย ดังนั้นคนผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้มีเพียงกว่า 7 ล้านกว่าราย

เตรียมเสนอครม. เพื่อทบทวนสิทธิเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพราะหากยึดมติครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 กลุ่มข้าราชการที่ทำการเกษตร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวยานี้ ดังนั้นจำเป็นต้องขอทบทวนสิทธิของผู้ได้รับเงินเยียวยา ไม่เช่นนั้นข้าราชการกลุ่มนี้ที่มีจำนวนมากพอสมควร ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วย

เกษตรกรชาวประมง เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงได้ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php
  2. กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. กดค้นหา

สอบถามข้อมูล เกษตรกรชาวประมง ได้ที่ โทร 02 104 9444 หรือ Line:@dofhelpdesk ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้

ขั้นตอนลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร.com รับ 15,000 บาทง่ายนิดเดียว

ขั้นตอนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร แจ้งช่องทางการรับเงินโอนผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com คลิกปุ่ม เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน

2. ระบบจะนำผู้ลงทะเบียนมายังหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” จากนั้น กดปุ่มถัดไป

3. ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน

4. ระบบให้ยืนยันข้อมูล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

5. ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) ได้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนกดยืนยัน หรือแก้ไขข้อมูล

6. หากแก้ไขและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย กดถัดไป ระบบจะแสดงผลว่าได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้วเป็นการคอนเฟิร์ม

www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดให้ใช้วันนี้ 2 ทุ่ม รีบเลย

ธ.ก.ส. เปิดให้เกษตรกร ที่ไม่มีเลขบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารอื่นผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

มาตรการ เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท โดยทยอยจ่ายเดือนละ 5,000 เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) สามารถรอรับเงินโอนตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี้เป็นต้นไป

ส่วนเกษตรกรรายใดที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ของธนาคารใดก็ได้ ที่เว็บไซต์ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เป็นต้นไป โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาธนาคาร

  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
  • ใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร
  • สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มี แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ได้

Farmer.doae.go.th เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร จะได้ 15,000 บาทไหม

เช็คสิทธิ์ Farmer.doae.go.th เยียวยาเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท พร้อมสิ่งที่ต้องมีและแนวทางแก้ไขหากข้อมูลไม่อัปเดต

ก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกร อย่างแรกที่เกษตรกร ทุกท่านควรต้องทำ คือ

  • กรอกเลขบัตรประชาชน

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563”

  • ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเข้าแอป farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆ แล้ว รอรับเงินได้เลย

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี2561 หรือ น้อยกว่านี้”

  • ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน