web analytics
กันยายน 25, 2020

วันนี้ ธ.ก.ส. โอน เงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 อีก 5,000 บาท

เกษตรกร ที่ได้รับ เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท งวดแรกของเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา วันนี้ ธกส โอนงวดที่ 2 …

Read More

เงินเยียวยาเกษตรกร วันแรก 15 พฤษภา ธ.ก.ส. โอนแล้ว 1 ล้านคน

ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้เกษตรกรกว่า 1 ล้านรายแล้ววันนี้  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึง …

Read More

เกษตรกรชาวประมง เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงได้ดังนี้ เข …

Read More

ขั้นตอนลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร.com รับ 15,000 บาทง่ายนิดเดียว

ขั้นตอนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร แจ้งช่องทางการรับเงินโอนผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์  …

Read More