ราคาน้ำมันวันนี้ 23/5/63 ขึ้นต่อไม่รอแล้วนะ

ปตท.  บางจาก  ปรับ  ราคาน้ำมัน  เพิ่มขึ้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์คงเดิม มีผล 23 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดย ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • เบนซิน 95 : 27.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 20.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 19.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 18.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 16.99 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 20.39 บาทต่อลิตร
 • B20 : 17.14 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พฤษภา

 ปตท.  บางจาก ปรับเพิ่มขึ้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์คงเดิม มีผล 22 พ.ค. 2563   เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดย ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • เบนซิน 95 : 27.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 20.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 19.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 18.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 16.99 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 20.09 บาทต่อลิตร
 • B20 : 16.84 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 20 พฤษภา 2563 น้ำมันพุ่งทุกชนิด

ปตท.   บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 20 พ.ค. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดย ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • เบนซิน 95 : 27.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 20.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 19.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 18.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 16.99 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 19.79 บาทต่อลิตร
 • B20 : 16.54 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 19 ก.พ. 63 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. และ บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 19 ก.พ. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : 33.26 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 25.85 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.58 บาทต่อลิตร
 • E20 : 22.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.19 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : 25.99 บาทต่อลิตร
 • B20 : 22.99 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 12/2/63 เบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. และ บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 12 ก.พ. 63 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดย ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • เบนซิน 95 : 33.26 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 25.85 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.58 บาทต่อลิตร
 • E20 : 22.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.19 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 25.69 บาทต่อลิตร
 • B20 : 22.69 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 5 ก.พ. ดีเซลทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. และ บางจาก ปรับราคาน้ำมัน เฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร มีผล 5 ก.พ. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • เบนซิน 95 : 33.06 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 25.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 22.64 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.04 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 25.99 บาทต่อลิตร
 • B20 : 22.99 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ม.ค. ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

 บางจาก และ ปตท.  ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผล 30 ม.ค. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ม.ค. 63 อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : 33.06 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 25.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 22.64 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.04 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : 26.49 บาทต่อลิตร
 • B20 : 23.49 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ม.ค. 63 ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท. และ บางจาก  ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 29 ม.ค. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : 33.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 26.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 23.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.44 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : 27.09 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.09 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

บางจาก ปตท.  ปรับราคาน้ำมันทุกชนิด 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 21 พ.ย. 62 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาน้ำมันใหม่เป็นดังนี้

 • ดีเซล : 25.69 บาทต่อลิตร
 • B20 : 22.69 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน 95 : 34.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 26.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 24.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.94 บาทต่อลิตร