ราคาน้ำมัน 11 มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 15-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร

เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 11 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 35.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 28.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 26.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 22.14  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 25.59 บาทต่อลิตร
 • B20 : 25.34 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 12 พ.ค. 64 ลดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 13 พ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 34.76 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.35 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.08 บาทต่อลิตร
 • E20 : 25.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.59  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 24.29 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.04 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 7/5/64 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 7 พ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 35.16 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.75 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.48 บาทต่อลิตร
 • E20 : 26.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.79 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 24.59 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.34 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 31 มี.ค. 2564 ลดลงทุกชนิด 30-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 31 มี.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 34.06 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 26.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 26.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 25.14  บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.09  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 23.49 บาทต่อลิตร
 • B20 : 23.24 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)ราคาน้ำมัน 27 มี.ค. 2564 ลดลงทุกชนิด 20-40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลพรีเมี่ยมลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 27 มี.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 33.56 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 26.15 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.88 บาทต่อลิตร
 • E20 : 24.64  บาทต่อลิตร
 • E85 : 20.79  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 23.19 บาทต่อลิตร
 • B20 : 22.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มีนา เพิ่มขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. และ บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 17 มี.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : 35.06 บาทต่อลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 : 27.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 26.14 บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.54 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล : 24.59 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.34 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

อ่านข่าว ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 9 มีนาคม เพิ่ม40-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร มีผล 9 มี.ค. 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 34.06 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 26.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 26.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 25.14  บาทต่อลิตร
 • E85 : 20.94  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 24.19 บาทต่อลิตร
 • B20 : 23.94 บาทต่อลิตร

อัปเดต  ราคาน้ำมัน ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มกรา 2564 เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊ซโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 12 ม.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 31.46 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 24.05 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 23.78 บาทต่อลิตร
 • E20 : 22.54 บาทต่อลิตร
 • E85 : 19.29 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 21.49 บาทต่อลิตร
 • B20 : 22.54 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 19 พย 63 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พย 63 ปตท.  บางจาก ปรับราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 19 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 : 28.86 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 21.45 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 21.18 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน E20 : 19.94 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน E85 : 17.79 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : 18.89 บาทต่อลิตร
 • B20 : 19.64 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมัน 30 ต.ค. 2563 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 30 ต.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 28.56 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 21.15 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 20.88 บาทต่อลิตร
 • E20 : 19.64 บาทต่อลิตร
 • E85 : 17.64 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 18.49 บาทต่อลิตร
 • B20 : 18.24 บาทต่อลิตร