web analytics
กันยายน 25, 2020

ราคาน้ำมันวันนี้ 18/9/63 ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก รับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร และกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อล …

Read More

ราคาน้ำมันวันนี้ 23/5/63 ขึ้นต่อไม่รอแล้วนะ

ปตท.  บางจาก  ปรับ  ราคาน้ำมัน  เพิ่มขึ้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนเบนซินและแก …

Read More