web analytics
กันยายน 23, 2020

รักษารากฟันฟรี เพียงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. เห็นชอบ โครงการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษฟรี 4,000 ราก ในโรงพยาบาล 36 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากปกติ …

Read More