เคาะแล้ว ม.33เรารักกัน เปิดลงทะเบียน 21 ก.พ. 64

ครม. มีมติเห็นชอบ โครงการ ม.33 เรารักกัน เยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 

สำหรับเงื่อนไข ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน โครงการ ม.33 เรารักกัน ประกันสังคม คือ มีสัญชาติไทย, เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ, ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

*ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

กำหนดการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกันการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

 • วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8-14 มี.ค. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 15-21 มี.ค. 64 กดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

สรุปรายละเอียด ม.33 เรารักกัน ทุกคนต้องรู้

เยียวยาประกันสังคม ม.33เรารักกัน รับสิทธิ 4,000 บาท ใครมีสิทธิได้ต้องเช็กรายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข ม.33 เรารักกัน เยียวยาประกันสังคม

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

กำหนดการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

 • วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8-14 มี.ค. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 15-21 มี.ค. 64 กดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ทบทวนสิทธิ์ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน สำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์

วันที่ 12, 19 เม.ย. 64 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 2,000 บาท

วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

เงื่อนไข ม.33 เรารักกัน เยียวยาประกันสังคม

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ รับเงิน ม.33 เรารักกัน เยียวยาประกันสังคม 4,000 บาท เช็กเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง

เงื่อนไข เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน

 1. เป็นคนไทย
 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 3. ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกันแล้ว ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิจะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนเงิน 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เม.ย. 64

ทบทวนสิทธิ์ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน สำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์

พร้อมเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64

ทบทวนสิทธิ์ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน สำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์

เงินเยียวยาประกันสังคม 4,000 บาท หากไม่ผ่าน สามารถยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ใหม่ได้ ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com

สำหรับการขอทบทวนสิทธิในโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อขอให้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง มีดังนี้

 • วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ทบทวนสิทธิ
 • วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64  ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 2,000 บาท วันที่ 5 เม.ย. 64 และ วันที่ 12 เม.ย. 64
 • วันที่ 5 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

 เงื่อนไขผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิ คือ มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท รมว.แรงงาน ระบุว่า จะเป็นการตรวจสอบเฉพาะบัญชีเงินเงินฝากเท่านั้น

ไม่นับรวมเงินที่นำไปลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน โดยในส่วนนี้กระทรวงการคลังและธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณา

เปิดลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน เริ่ม 16 กพ 64

ผู้ประกันตน ประกันสังคม “ม.33 เรารักกัน” ให้ ครม.อนุมัติในอีก 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดลงทะเบียน 16 ก.พ.นี้ เคาะเงินเยียวยาที่ 4,000 บาท จ่ายงวดแรก 15 มี.ค.

ประกันสังคมมาตรา 33 ได้สรุปวงเงินที่จะจ่ายเงินเยียวยาเป็นจำนวน 4,000 บาทต่อราย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 9.2 ล้านคน โดยจะให้เป็นวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น เช่นเดียวกับโครงการเราชนะ

ครม. อนุมัติในวันที่ 15 ก.พ. 2564 ก่อนจะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2564 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัน.com

หลังจากนั้นวันที่ 1-7 มี.ค. 2564 จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ และวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 จะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

จากนั้นในวันที่ 15 มี.ค. 2564 จะจ่ายเงินงวดแรก 1,000 บาท โดยจะจ่ายทุกวันจันทร์ที่ 15, 22, 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2564 จนครบวงเงิน โดยสามารถสะสมวงเงินใช้จ่ายได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน ผ่านเกณฑ์รับคนละ 4,000 บาท

เยียวยาประกันสังคม ม.33 เรารักกัน จ่ายให้ผู้ประกันตนกว่า 9.2 ล้านคน คนละ 4,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง เริ่มเดือน มี.ค. 64 โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มเดือน มี.ค. 2564

เงื่อนไข โครงการ ม.33 เรารักกัน ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อายุ 18 ปีขึ้นไป มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท โดยวิธีการจ่ายเงินและใช้สิทธผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเดียวกับเราชนะ และคนละครึ่ง

สำหรับโครงการ ‘ม.33 เรารักกัน’ คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ใน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ครอบคลุมแรงงาน ม.33 กว่า 9.2 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาในวันที่ 5 ก.พ.นี้

ก่อนเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในสัปดาห์หน้า

เงื่อนไข ประกันสังคมมาตรา 33 ใครได้บ้าง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบมาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใต้โครงการ “ม.33 เรารักกัน นั้น

 นายกฯ จะต้องมีบัญชีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งคาดว่ามีผู้ประกันตนประกันสังคมที่ได้รับสิทธิราว 9 ล้านคน จากผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคน

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน

 • คนไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
 • มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

ประกันสังคม มาตรา 33 ได้เยียวยา แต่ต้องมีเงินฝากไม่ถึง 5 แสน

ประกันสังคม มาตรา 33 ได้เยียวยา แต่ต้องมีเงินฝากไม่ถึง 5 แสน

ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวนประมาณ 9 ล้านคน รัฐบาลไฟเขียวเยียวยารายละ 3,500-4,500 แต่มีเงื่อนไขต้องมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 โดยพร้อมจะเยียวยาจ่ายเงินในรูปแบบเดียวกับโครงการเราชนะ ภายใต้ชื่อโครงการว่า ม.33 เรารักกัน โดยนายกฯ มองว่าอยากช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีบัญชีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท เบื้องต้นจะไม่นำเกณฑ์เงินเดือนหรือรายได้ทั้งปีไม่เกิน 3 แสนบาท เหมือนโครงการเราชนะ มาเป็นเงื่อนไข

เงื่อนไข ประกันสังคมมาตรา 33 ใครได้บ้าง

นื่องจากในรูปแบบบริษัท เงินเดือนแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่รายจ่ายแตกต่างกันไป ดังนั้นมองว่าทุกคนควรจะได้รับการเยียวยาที่เท่ากัน

ส่วนเกณฑ์วงเงินช่วยเหลือ ประกันสังคมมาตรา 33 จะอยู่ที่ 3,500-4,500 บาทต่อคน คาดว่าจะมีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยา ประมาณ 9 ล้านคน