ยื่นภาษี 63 ทางออนไลน์โค้งสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 มิ.ย. 64

กรมสรรพากรขยายเวลาให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นภาษีออนไลน์ปีภาษี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีในปีนี้จะต้องเตรียมเอกสารในการกรอกข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนซึ่งต้องบอกเลยว่าการยื่นภาษีด้วยตนเองไม่ยากอย่างที่คิดเลย

เอกสารที่จะต้องใช้ยื่นภาษีออนไลน์กับเว็บไซต์กรมสรรพากร ได้แก่ เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้างที่สรุปรายได้รวมในปีนั้น

มีการพักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ, รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมได้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือลูก, เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ รวมถึงเอกสารที่ใช้จ่ายในโครงการของรัฐบาล “ช้อปดีมีคืน”

ขั้นตอนยื่นภาษี ทำได้ไม่ยาก ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนยื่นภาษี

ผ่อนจ่ายภาษี ไร้ดอกเบี้ย แต่ต้องมีเงื่อนไข

ผู้ที่ต้องเสียภาษีสามารถผ่อนจ่ายได้ แถมไร้ดอกเบี้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ใครบ้างสามารถผ่อนชำระได้?

 • ผู้ที่มีภาษีต้องมียอดชำระ 3,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ ขั้นตอนยื่นภาษี

การผ่อนจ่ายภาษีแบ่งออกเป็น 3 งวด

 • จ่ายภาษีงวดที่ 1 เดือน มิ.ย. 64 (ภายใน 30 มิ.ย. 64)
 • จ่ายภาษีงวดที่ 2 เดือน ก.ค. 64 (1 เดือนหลังจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
 • จ่ายภาษีงวดที่ 3 เดือน ส.ค. 64 (1 เดือนหลังจากภาษีงวดที่ 2)

#อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้

ยื่นแบบแล้ว สามารถชำระได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางต่างๆ*

สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

ช้อปดีมีคืน ผู้ที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะได้คืนภาษีเท่าไหร่กันแน่

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช้อปดีมีคืน คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ตามจำนวนเงินค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายจริง ตั้งแต่ 23 ต.ค. – ธ.ค. 63 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

แม้จะซื้อสินค้าหรือบริการ ในโครงการ ช้อปดีมีคืน เต็มเพดาน 30,000 บาท แต่ก็ใช่ว่าจะได้เท่ากันทุกคน

สำหรับอัตราคืนภาษีช้อปดีมีคืน 2563 มีดังนี้

รายได้สุทธิต่อปี ฐานภาษีเงินได้ฯ เงินภาษีคืนสูงสุด (ใช้จ่าย 30,000 บาท)

 • ไม่เกิน 150,000 บาท ยกเว้นภาษี 0 บาท
 • 150,001-300,000 บาท 5% 1,500 บาท
 • 300,001-500,000 บาท 10% 3,000 บาท
 • 500,001-750,000 บาท 15% 4,500 บาท
 • 750,001-1,000,000 บาท 20% 6,000 บาท
 • 1,000,001-2,000,000 บาท 25% 7,500 บาท
 • 2,000,001-5,000,000 บาท 30% 9,000 บาท
 • 5,000,001 บาทขึ้นไป 35% 10,500 บาท

ช้อปดีมีคืน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศ

ช้อปดีมีคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ช่วยผู้ประกอบการในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น โดยให้ประชาชนซื้อของแล้วสามารถนำมาขอคืนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย ช้อปดีมีคืน คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP โดยไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

โครงการช้อปดีมีคืน นำไปลดหย่อนภาษีได้ในช่วงเดือน มี.ค. 64 เริ่มใช้จ่าย 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ เดือน มี.ค.64

โดยคาดว่าจะมีคนใช้สิทธิ์ราว 4 ล้านคน เป็นวงเงินใช้จ่าย 120,000 ล้านบาท โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. ในวันที่ 12 ต.ค.นี้

หากประชาชนได้ใช้สิทธิ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้