บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 2564

สิทธิประโยชน์ บัตรทองบริการใหม่จาก สปสช. ที่จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65

บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 มีมติเห็นชอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจำนวน 4 รายการ คือ

1. การคัดกรองธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์
2. การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์
3. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน
4. บริการสายด่วนเลิกบุหรี่

ซึ่งการจ่ายชดเชยบริการจะใช้งบประมาณ 32,149,500 บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ยกเว้นบริการสายด่วนเลิกบุหรี่

ให้เริ่มภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองแล้ว โดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ต่อไป

ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรทอง ใครโดนผลกระทบบ้าง

สำหรับผู้ที่ใช้ สิทธิ์บัตรทอง สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง เบื้องต้นได้ว่าได้รับผลกระทบหรือไม่

จากที่คลินิกชุมชนอบอุ่น- โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง พ้นสภาพ เป็นหน่วยบริการ

สามารถตรวจสอบ สิทธิ์บัตรทอง ที่ได้รับผลกระทบ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://bkk.nhso.go.th/h_terminated/
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมวันเดือนปีเกิด จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล
  3. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองว่าได้รับผลกระทบหรือไม่