ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ คลังวางกฎเหล็ก มีหนาว!

ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ คลังอยู่ระหว่างบูรณาการฐานข้อมูลคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด  ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ จะมีการเพิ่มเงื่อนไขบางประการ เช่น ผู้ถือบัตรฯ ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้ หากฐานข้อมูลพร้อม ก็จะสามารถดูได้อีกว่า ผู้ถือบัตรฯ 1 คน ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้วเท่าไหร่ และต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสวัสดิการของหน่วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหน

บัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์ 64 เงินเข้าแล้ว เช็กได้เลย

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ รับเงินพิเศษเพิ่มอีก 500 บาท และเงินเราชนะ รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท รัฐบาลจะทยอยโอนเงินให้รายสัปดาห์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 64 ส่วนวงเงินจะเข้าวันไหนบ้าง ไปดูพร้อมๆ กัน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 1

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรทุกวันศุกร์
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 2

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรทุกวันศุกร์
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 3

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรทุกวันศุกร์
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 4

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรทุกวันศุกร์
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2563 เงินเข้าแล้ว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ทั้งหมด 5 อย่าง พร้อมบวกเงินพิเศษอีก 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

 • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงินเข้าวันที่ 1 ธ.ค. 63

กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงิน 500 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กว่า 14.5 ล้าน เป็นงวดสุดท้ายแล้วในวันที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแแต่ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63

ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามมาตตรการกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยเป็นงวดสุดท้าย ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โดยเงินดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าราคาประหยัด แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 300 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท
 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บาท จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 200 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท

ครม. เห็นชอบ 3 มาตรการ บัตรคนจน-คนละครึ่ง-ช้อปดีมีคืน

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่าที่ประชุม ครม. เห็นชอบ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

3 มาตรการดังกล่าวจะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยกระจายเงินอีกด้วย

เช็กเงินเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 63

บัตรคนจนเดือนตุลาคม 2563  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เงินเข้าแล้ว ใครได้แล้วบ้าง เช็กได้เลย 

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาท 
 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาท
 • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50-100 บาท 
 • เงินคืนภาษี 5% : ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน 

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 ตุลาคม 2563

 • ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท
 • ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ครม.เห็นชอบแจกเงินเพิ่ม 500 บาท นาน 3 เดือน

ครม. เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นการใช้จ่าย

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) เท่ากับว่าเพิ่มให้รวมคนละ 1,500 บาท

พร้อมอนุมัติขยายมาตรการช่วยเหลือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กรกฎาคม 2563 เงินเข้าแล้ว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2563 ค่าอะไรบ้าง วันที่เท่าไหร่ เช็กได้เลย

 1. เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค, ค่ารถโดยสารสาธารณะ, วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท
 2. เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563:: เงินคืนภาษี 5%, ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้
 3. เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 :: ค่าน้ำ, ค่าไฟ

เงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 3,000 บาทนั้น รัฐบาลได้โอนเงินเข้าไปให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อตอนบ่าย 3 โมง 04 ก.ค. 63

ลืมรหัสผ่าน บัตรคนจน วิธีแก้ง่ายๆ ตามนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ใครเผลอบืมรหัสผ่าน แล้วกดเงินไม่ได้ สามารถเปลี่ยนรหัสกดเงินสดจากตู้ ATM ใหม่ได้ แค่ 6 ข้อ ตามนี้

 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เข้าตู้ ATM
 2. กรอกตัวเลข 6 หลัก (เช่น 111111 , 000000 เป็นต้น)
 3. เลือกลืมรหัสคู่บัตร
 4. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ (เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น) จากนั้นกด “ยืนยัน”
 5. ตั้งรหัสคู่บัตรใหม่ จำนวน 2 ครั้ง
 6. กดหมายเลข OTP และกดยืนยัน

บัตรคนจน เตรียมรับเงิน 3000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเยียวยา 3,000 บาท

ครม. อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้มีบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน : สำหรับผู้ที่มีบัตรแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโครงการของรัฐ ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ของกระทรวงการคลัง ไม่สำเร็จ : จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีประมาณ 302,160 คน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากทั้ง 4 โครงการ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33