สลากธอส. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

รางวัลชุดเกล็ดดาวครั้งที่ 8

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

1947564

รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

1021392 1390933 1549824 1620998

รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

1008580 1219980 1355604 1591841
1030569 1238272 1370290 1833743
1082612 1248967 1486580 1946603
1084392 1258153 1530108 1952571
1210279 1289811 1558640 1971652

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

630

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

036 063 306 360 603

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 50 บาท

33

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท

33

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 21 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9182441 9185099 9191666 9196661 9361695 9364231 9368434
9182587 9186925 9192217 9196905 9361761 9364594 9368855
9183336 9187407 9193223 9198103 9362064 9368162 9369707
9183418 9187942 9196039 9199227 9362538 9368431

รางวัลชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 16 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1005908 AB 1020330 AC 1063578 AD 1066243 AE 1069152 AF 1095972
AA 1032045 AB 1031008 AC 1066785 AD 1072537 AE 1097766 AG 1024285
AA 1050278 AB 1032039 AC 1073287 AD 1083174 AF 1005138 AG 1031348
AA 1051766 AB 1050362 AC 1074081 AD 1099342 AF 1005696 AG 1038573
AA 1070112 AB 1055528 AC 1089259 AE 1006665 AF 1025564 AG 1041436
AA 1070640 AB 1059940 AC 1090222 AE 1009521 AF 1026669 AG 1046099
AA 1076029 AB 1062452 AD 1000278 AE 1021193 AF 1045023 AG 1049489
AA 1079809 AB 1082644 AD 1004495 AE 1026604 AF 1050526 AG 1055527
AA 1083954 AC 1009657 AD 1008710 AE 1035518 AF 1060328 AG 1056628
AA 1089169 AC 1014686 AD 1032292 AE 1041294 AF 1061856 AG 1065294
AB 1010149 AC 1039371 AD 1039317 AE 1056588 AF 1064251 AG 1077588
AB 1015368 AC 1055546 AD 1054818 AE 1063064

รางวัลพิเศษ ชุดพิมานมาศ หมวดละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

AA 1088774 AB 1078744 AD 1009134 AE 1039516 AG 1031911
AA 1095894 AC 1008824 AD 1021455 AF 1036309 AG 1081645
AB 1000561 AC 1052104 AE 1012238 AF 1064347

ผลสลากธอส. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลสลากธอส. ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 7 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

1136199

รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

 • 1303215
 • 1319443
 • 1513428
 • 1954286

รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

 • 1102689
 • 1340956
 • 1463352
 • 1733110
 • 1236564
 • 1350042
 • 1481878
 • 1804455
 • 1269761
 • 1405176
 • 1572434
 • 1856398
 • 1304336
 • 1422790
 • 1611968
 • 1932763
 • 1304745
 • 1429753
 • 1725580
 • 1999067

เช็กรางวัลอื่นๆ สลากธอส. 16 พฤษภาคม 2564

ผลสลากธอส. 16/4/2564

ประกาศผลรางวัล สลากธอส. 16/4/2564 สลากออมทรัพย์ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัล ชุดพราวพิมาน ครั้งที่ 6 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

9991722 9995058 9995149

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 19 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,00 บาท

9181565 9186713 9193860 9195999 9199430 9364993 9366725
9184681 9187868 9194016 9196710 9361583 9365254 9367639
9185588 9188934 9194269 9198153 9362084 9366011 9368254
9185705 9193199 9195835 9199302 9362203 9366388

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 14 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1000953 AB 1021405 AC 1051221 AD 1035740 AE 1097804 AF 1098013
AA 1020363 AB 1035392 AC 1052746 AD 1057434 AE 1099836 AG 1019957
AA 1026727 AB 1036266 AC 1070982 AD 1066304 AF 1000143 AG 1022016
AA 1026990 AB 1046078 AC 1075611 AD 1081093 AF 1002908 AG 1024761
AA 1037778 AB 1048309 AC 1087300 AE 1002834 AF 1003107 AG 1035720
AA 1042692 AB 1048607 AC 1094917 AE 1026332 AF 1040980 AG 1049213
AA 1045585 AB 1049828 AD 1024037 AE 1035173 AF 1041441 AG 1053090
AA 1046782 AB 1065005 AD 1024281 AE 1049417 AF 1051968 AG 1055407
AA 1060746 AC 1029257 AD 1024576 AE 1055373 AF 1052836 AG 1064631
AA 1064788 AC 1035334 AD 1028221 AE 1060056 AF 1081656 AG 1074817
AB 1000296 AC 1046948 AD 1031198 AE 1078899 AF 1091654 AG 1075756
AB 1020661 AC 1047056 AD 1034583 AE 1090698

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 6

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

1299540

รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

1153536 1172992 1287857 1813145

รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

1072062 1212489 1642451 1778042
1089134 1231746 1648760 1785454
1138436 1241810 1700964 1840873
1149738 1277157 1740331 1849277
1176578 1389341 1753812 1854426

รางวัลที่ 4 มี 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

1041259 1485808 1631168 1885567
1264583 1524084 1682975 1973464
1347476 1524365 1712326 1980465
1357365 1575371 1715162 1990373
1464809 1623720 1776552 1993257

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

517

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

157 175 571 715 751

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 50 บาท

69

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท

96