วันนี้ บัตรคนจน รับเงินเราชนะงวดสุดท้าย 1,000 บาท

คลังโอนเงินเราชนะ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน งวดสุดท้าย 1,000 บาท เข้าแล้วเช้าวันนี้ 28 พ.ค. 64

วันนี้ 28 พ.ค. 64 กระทรวงการคลัง โอนเงินเราชนะ จำนวน 1,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งถือเป็นการโอนเงินงวดสุดท้าย เพราะก่อนหน้านี้ได้โอนเงินเราชนะจำนวน 1,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา

เช็กสิทธิเราชนะ 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้กลุ่มพิเศษ

วันนี้ 30 เม.ย. 64 โอนเงิน เราชนะ 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้ผู้ที่ต้องกาความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

โดยวงเงินจำนวน 7,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าคนละครึ่ง

รวมถึงร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษรู้ผลวันนี้

เราชนะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติเราชนะ ได้ตั้งแต่วันนี้ 28 เม.ย. 64 โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการโอนสิทธิจำนวน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่ 30 เม.ย.

สามารถใช้จ่ายสิทธิได้ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64 ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไป

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” บนเว็บไซต์เราชนะ มีดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. เลือก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” หรือ คลิกที่นี่
  3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  4. ชื่อ-นามสกุล
  5. วันเดือนปีเกิดตามเลขหน้าบัตรประชาชน
  6. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
  7. ระบบแสดงผลว่า ผ่านคุณสมบัติหรือไม่

คลังแย้ม เราชนะ เม็ดเงินสะพัด 200,734 ล้านบาท

โครงการเราชนะ ณ วันที่ 21 เม.ย. 64 ผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน เป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

กลุ่มการใช้จ่ายสิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดการใช้จ่าย 73,254 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายจำนวน 113,233 ล้านบาท
  • กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมจำนวน 14,247 ล้านบาท

เราชนะใช้ได้ถึงวันไหน มึคำตอบล่าสุดแล้ว

หลายคนถามมากันว่า เราชนะใช้ได้ถึงวันไหน ที่ประชุม ครม. ขยายระยะเวลาโครงการเราชนะ ให้ไปสิ้นสุดในสิ้นเดือน มิ.ย. 64 จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่ 31 พ.ค. นี้

พร้อมทั้ง  เห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเราชนะเพิ่มอีก 2.4 ล้านคนในโครงการเราชนะ โดยใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทนั้น ยืนยันว่าไม่มีการเปิดลงทะเบียนเราชนะใหม่ เพราะปัจจุบันได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว 

โดยจำนวน 2.4 ล้านคน ตามที่ ครม. เห็นชอบนั้น เป็นการอนุมัติในขั้นตอนการใช้งบประมาณ เพราะที่ผ่านมา ครม. อนุมัติเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ที่ 31.1 ล้านคน วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริงมีผู้ได้รับสิทธิสูงกว่าเป้าที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน