หวยออมสิน สลากออมสิน งวด 16 มิถุนายน 2564

ตรวจสลากออมสินพิเศษ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หวยออมสิน สลากออมสิน

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับอันดับละ 3,000,000 บาท

 • งวดที่ 8 อ 5095975

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับอันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 8 P 6248613

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,470 อันดับอันดับละ 2,000 บาท

 • 2027472
 • 6744727
 • 8499555
 • 8915435
 • 9540857

เช็ครางวัลอื่นๆ สลากออมสิน 16 มิถุนายน 2564

ผลสลากออมสิน 1/6/64 หวยออมสิน

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 208 C 2585079

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 209 ส 4253734

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,630 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 3544783
 • 5951850
 • 7031518
 • 7867302
 • 8113107

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 – 210 2,640 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

 • 0250179
 • 0343777
 • 1179957
 • 2696023
 • 4093540
 • 4303251
 • 5897957
 • 6199693
 • 7399344
 • 8947665

เช็กรางวัลอื่นๆ ตรวจสลากออมสิน

สลากออมสิน 1 ปี งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจสลากออมสิน งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หวยออมสิน สลากออมสิ

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

 • งวดที่ 6 C 9688683

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 6 X 0388458

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,520 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

 • 1272336 
 • 2253399  
 • 2711137  
 • 7819815  
 • 8237078

เช็กรางวัลอื่นๆ ตรวจสลากออมสิน 1 ปี

ผลสลากออมสิน 3 ปี งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจผลสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 20,000,000 บาท

 • งวดที่ 111 บ 2047168
 • งวดที่ 129 ว 5951396
 • งวดที่ 135 ด 9524130

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,824 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 2047168
 • 5951396
 • 9524130

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

 • งวดที่ 122 C 1355032
 • งวดที่ 130 X 0746657

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,218 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

 • 0154806
 • 0201770

เช็ครางวัลอื่นๆ ผลสลากออมสิน 16 พ.ค. 64

สลากออมสิน 3 ปี งวดวันที่ 16/4/2564

ตรวจผลสลากออมสิน 16/4/2564 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

 • งวดที่ 120 P 3317330
 • งวดที่ 120 ส 4158145
 • งวดที่ 128 ด 6198516

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,043 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 3317330
 • 4158145
 • 6198516

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

 • งวดที่ 119 ท 7030985
 • งวดที่ 129 N 9258732

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,364 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

 • 0671097
 • 9913880

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 – 134 7,640 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 – 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

 • 2182042
 • 2541665
 • 3312997
 • 6334526
 • 9051702

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 – 134 15,280 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 – 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

 • 0062636
 • 0527622
 • 2820766
 • 2860061
 • 3857455
 • 4777268
 • 6047270
 • 6768045
 • 7096939
 • 9330668

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 – 134 30,504 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 – 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

 • 440092
 • 592278

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 – 134 304,026 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 – 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

 • 14691
 • 70418

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 – 134 3,039,202 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 – 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 – 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

 • 1482
 • 6003

สลากออมสิน 1 ปี งวด 16 เมษายน 2564

สลากออมสินพิเศษ งวด 16 เมษายน 2564 ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หวยออมสิน สลากออมสิน

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

 • งวดที่ 8 น 8911402

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 4 ภ 7727394

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,410 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

 • 1163673
 • 1910396
 • 4393035
 • 8179305
 • 9222049

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 3 – 4 870 อันดับ 1,950 อันดับ
งวดที่ 5 – 8 และงวดที่ 601 อันดับละ 1,000 บาท อันดับละ 800 บาท

 • 0841578
 • 1844256
 • 2172283
 • 2275093
 • 2356784
 • 4192982
 • 4664813
 • 4955150
 • 6852630
 • 7905546

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง
งวดที่ 3 – 4 1,305 อันดับ อันดับละ 500 บาท
งวดที่ 5 – 8 และงวดที่ 601 2,925 อันดับ อันดับละ 200 บาท

 • 0655528
 • 0947921
 • 3156974
 • 3408869
 • 3720031
 • 4937022
 • 4942145
 • 5776108
 • 5922054
 • 6735335
 • 7849410
 • 7863623
 • 7951498
 • 8849016
 • 9542954

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 3 94,936 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 4 75,084 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 5 – 8 และงวดที่ 601 383,432 อันดับ อันดับละ 20 บาท

 • 5008
 • 9584

สลากออมสิน 5 ปี หวยออมสิน 1 เมษา 64

สลากออมสิน 1/4/64 ตรวจหวยออมสิน ออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

 • งวดที่ 9 ง 3402550
 • งวดที่ 9 ณ 1007224
 • งวดที่ 10 U 9371748

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 9 ย 2429523
 • งวดที่ 10 U 3447218
 • งวดที่ 10 ฌ 2724442
 • งวดที่ 10 ด 7020765
 • งวดที่ 10 น 9088879

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 0454419
 • 4300444
 • 4456744
 • 4734506
 • 9986575

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

 • 0735193
 • 0829777
 • 0980160
 • 2925426
 • 4391576
 • 4487919
 • 6319515
 • 6469530
 • 8524363
 • 9751177

สลากออมสิน 2 ปี หวยออมสิน 1/4/64

ผลตรวจสลากออมสิน 1/4/64 ผลออมสิน การออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 209 ด 0276126

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 207 น 5063057

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,495 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 4172337
 • 4296275
 • 7168599
 • 7346991
 • 9802407

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 – 209 2,370 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

 • 0220071
 • 1162019
 • 2343961
 • 2701033
 • 3132539
 • 3944878
 • 4009811
 • 7638236
 • 9606383
 • 9725011

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 4,485 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

 • 0652438
 • 0812636
 • 1296889
 • 1377182
 • 1512562
 • 3705730
 • 3817890
 • 4720970
 • 4799798
 • 5685025
 • 7929718
 • 7996388
 • 8093586
 • 8262466
 • 8385353

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 201 – 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 – 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 – 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 – 209 160,893 อันดับ อันดับละ 50 บาท

2145

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 201 – 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 – 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 – 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 – 209 1,608,798 อันดับ อันดับละ 20 บาท

880

หวยออมสิน 16/3/64 ตรวจสลากออมสิน 3 ปี งวด 16 มีนา 64

หวยออมสิน 16/3/64 ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี  หวยออมสิน สลากออมสิน ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

 • งวดที่ 108 ฉ 7995915
 • งวดที่ 127 ค 8693581
 • งวดที่ 130 ฐ 8342230

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,262 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

 • 7995915
 • 8342230
 • 8693581

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

 • งวดที่ 113 G 6599901
 • งวดที่ 118 ฎ 0012678

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,510 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

 • 0529550
 • 5141471

เช็กผลหวยออมสินรางวัลอื่นๆ หวยออมสิน 3ปี งวด 16/3/64

ผลหวยออมสิน 16/3/64

ตรวจสลากออมสิน หวยออมสิน 16/3/2564 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี  ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

 •  งวดที่ 7 E 5798864

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

 • งวดที่ 4 C 4334049

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,270 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

ผลหวยออมสิน อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,270 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

 • 0387190
 • 6758824
 • 7137359
 • 8733828
 • 9786576

เช็กรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี รางวัลอื่นๆ >> ตรวจสลากออมสิน 16 มีนาคม 2564