หวย ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน

ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 16 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 10 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 22 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่นคง 2 PN 4 2 3 2 4 9 7
 • ชุดเกษตรมั่นคง 3 RQ 4 2 3 2 4 9 7

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ถ9 4 2 3 2 4 9 7
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ภ6 4 2 3 2 4 9 7
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 คS 4 2 3 2 4 9 7

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

 • 4 2 3 2 4 9 7

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

 • 3075940
 • 8957188
 • 9439654

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

 • 0033140
 • 1284077
 • 2839077
 • 6062948
 • 9492875
 • 0581820
 • 1957178
 • 5871458
 • 6476259
 • 9666079

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

 • 0415098
 • 3600992
 • 4086111
 • 4858419
 • 5048911
 • 5963317
 • 7404428
 • 8241580
 • 5202124
 • 6090836
 • 7886369
 • 9000995
 • 5703841
 • 7074772
 • 8009935
 • 9514803
 • 5926046
 • 7388178
 • 8058189
 • 9614619

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่งคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

 • 0022319
 • 0945093
 • 2194057
 • 3618191
 • 0104798
 • 1002789
 • 2300696
 • 3642652
 • 0215024
 • 1009876
 • 2325869
 • 3760888
 • 0486678
 • 1032121
 • 2441544
 • 3834695
 • 0503336
 • 1064031
 • 2580916
 • 3897969
 • 0513760
 • 1386145
 • 2906732
 • 3924538
 • 0568661
 • 1667444
 • 2992817
 • 4043980
 • 0605751
 • 1692274
 • 3097083
 • 4108301
 • 0641107
 • 1742152 3
 • 342918
 • 4130369
 • 0795948
 • 2080822
 • 3408682
 • 4283889
 • 0812662
 • 2190661
 • 3594428
 • 4322217
 • 4381880
 • 5707924
 • 6897695
 • 8733362
 • 4414580
 • 5750482
 • 6914650
 • 8813008
 • 4432512
 • 5775252
 • 7050858
 • 8932799
 • 4736469
 • 5867922
 • 7064273
 • 9125629
 • 4970740
 • 5992683
 • 7275429
 • 9189578
 • 5195598
 • 6032601
 • 7472276
 • 9309079
 • 5208365
 • 6291062
 • 7620034
 • 9344645
 • 5314738
 • 6332871
 • 7622547
 • 9354683
 • 5341670
 • 6402898
 • 8085279
 • 9384341
 • 5374691
 • 6567534
 • 8106206
 • 9586460
 • 5471199
 • 6595662
 • 8308963
 • 9679517
 • 5544585
 • 6638616
 • 8363202
 • 9801625
 • 5623916
 • 6741624
 • 8601251
 • 9837955
 • 5705802
 • 6771080
 • 8700459
 • 9903351

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

 • ถกฉฑ 2497

เช็กรางวัลอื่นๆ หวย ธ.ก.ส. 16 มิถุนายน 2564

สลากธ.ก.ส. วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

สลากธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 15 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 24 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 9 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่นคง 2 PJ 1 4 0 1 1 5 3
 • ชุดเกษตรมั่นคง 3 RM 1 4 0 1 1 5 3

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ป9 1 4 0 1 1 5 3

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 น0 1 4 0 1 1 5 3
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งS 1 4 0 1 1 5 3

สลากธ.ก.ส. รางวัลที่ 1

 • 1401153

สลากธ.ก.ส. รางวัลที่ 2

 • 2252756
 • 6452557
 • 8801890

สลากธ.ก.ส. เลขท้าย 3

 • 206
 • 422

เช็กรางวัลอื่นๆ สลากธ.ก.ส. 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจสลาก ธกส งวดวันที่ 16 มีนาคม 2564

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตรวจสลากธ.ก.ส.  วันที่ 16 มีนาคม 2564

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที 13 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้้งที่ 37 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 22 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 7 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 19 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

รางวัลที่1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่นคง PP 4 4 3 4 2 8 2
 • ชุดเกษตรมั่นคง 3 RP 4 4 3 4 2 8 2

รางวัลที่1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ณ2 4 4 3 4 2 8 2
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 น6 4 4 3 4 2 8 2
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ม9 4 4 3 4 2 8 2
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งF 4 4 3 4 2 8 2

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

 • 4434282

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

 • 4105390
 • 6563468
 • 8355651

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

 • 134
 • 376

เช็กรางวัลอื่นๆ สลากธกส. 16 มีนาคม 2564

ตรวจสลากธกส งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 30 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 12 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้งที่ 36 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 28 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 21 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 6 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 18 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สลาก ธ.ก.ส. ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่นคง 2 PO 8 8 3 9 5 4 0
 • ชุดเกษตรมั่นคง 3 RN 8 8 3 9 5 4 0

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ช9 8 8 3 9 5 4 0
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ด1 8 8 3 9 5 4 0
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ภ9 8 8 3 9 5 4 0
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 กQ 8 8 3 9 5 4 0

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวลัละ100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

 • 8839540

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง2 รางวลัละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

 • 2222988
 • 3546998
 • 9451429

เช็กรางวัลอื่นๆ สลากธกส 16 กุมภาพันธ์ 2564

สลาก ธ.ก.ส. ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ผลการออกรางวัลสากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลาก ธ.ก.ส. สลากออมสิทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 28 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 10 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ครั้งที่ 39 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 26 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 19 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 4 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 16 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 • ชุดเกษตรมั่นคง 2 PN 2 6 8 7 1 7 5
 • ชุดเกษตรมั่นคง 3 RA 2 6 8 7 1 7 5

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง จ7 2 6 8 7 1 7 5
 • สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ฐ8 2 6 8 7 1 7 5
 • สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ด3 2 6 8 7 1 7 5
 • สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ม1 2 6 8 7 1 7 5
 • สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 กX 2 6 8 7 1 7 5

รางวัลที่1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

2 6 8 7 1 7 5

ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

 • 1553558
 • 1720137
 • 3345988

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

4 5 7 9 0 3