web analytics
กันยายน 26, 2020

ราคาน้ำมันวันนี้ 18/9/63 ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก รับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร และกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อล …

Read More

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2564 สมัครยังไง ได้เท่าไหร่

ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ 2564 สำหรับคนที่ปีนี้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รั …

Read More

ราคาน้ำมันวันนี้ 3/7/63 พุ่งขึ้นทุกชนิด 40-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท.  บางจาก  ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 …

Read More

เกษตรกรชาวประมง เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงได้ดังนี้ เข …

Read More