ราคาน้ำมัน 25/1/65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

อัปเดต  ปตท.  บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 25 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 40.96 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 33.55 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 33.28 บาทต่อลิตร
 • E20 : 32.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 25.54 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 20 ม.ค. 65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 10-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน วันนี้ ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.10 บาทต่อลิตร มีผล 20 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 40.56 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 33.15 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 32.88 บาทต่อลิตร
 • E20 : 31.64 บาทต่อลิตร
 • E85 : 24.94  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 11 ม.ค. 65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 11 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 39.56 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.15 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.88 บาทต่อลิตร
 • E20 : 30.64 บาทต่อลิตร
 • E85 : 24.34 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.84 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.84 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

อัปเดต น้ำมันวันนี้ 5 ม.ค. 65 ขึ้นทุกชนิด 40-60 สตางค์

อัปเดต น้ำมันวันนี้ ปตท. และ บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E 85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผลวันนี้ 5 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • น้ำมันเบนซิน 95 : 39.16 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 31.75 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.48 บาทต่อลิตร
 • E20 : 30.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 24.14 บาทต่อลิตร
 • น้ำมันดีเซล : 29.04 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.04 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 19 พ.ย. 64 ลดลงทุกชนิด 20-30 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 คงเดิม มีผล 20 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 39.46 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.05 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.78 บาทต่อลิตร
 • E20 : 30.54 บาทต่อลิตร
 • E85 : 24.29  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.39 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.29 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 16 พ.ย. 64 ลดลงทุกชนิด 20 สตางค์ เว้น E 85

ปตท. บางจาก  ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้น E85 คงเดิม มีผล 16 พ.ย. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 39.76 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.35 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 32.08 บาทต่อลิตร
 • E20 : 30.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 24.44  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.79 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.49 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 11 มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 15-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร

เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 11 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 35.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 28.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.98 บาทต่อลิตร
 • E20 : 26.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 22.14  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 25.59 บาทต่อลิตร
 • B20 : 25.34 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ราคาน้ำมัน 12 พ.ค. 64 ลดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 13 พ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 34.76 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.35 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.08 บาทต่อลิตร
 • E20 : 25.84 บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.59  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 24.29 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.04 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 7/5/64 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 7 พ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 35.16 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.75 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.48 บาทต่อลิตร
 • E20 : 26.24 บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.79 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 24.59 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.34 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มีนา เพิ่มขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. และ บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 17 มี.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : 35.06 บาทต่อลิตร
 • ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 : 27.65 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.38 บาทต่อลิตร
 • E20 : 26.14 บาทต่อลิตร
 • E85 : 21.54 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล : 24.59 บาทต่อลิตร
 • B20 : 24.34 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

อ่านข่าว ราคาน้ำมันวันนี้