ราคาน้ำมันวันนี้ 23/3/65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร

ขึ้นอีกแล้ว ปตท. บางจาก ปรับแล้ว ราคาน้ำมัน ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม

มีผล 23 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 47.36 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 39.95 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 39.68 บาทต่อลิตร
  • E20 : 38.84 บาทต่อลิตร
  • E85 : 32.14 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)