ราคาน้ำมัน 11 ม.ค. 65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 11 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 39.56 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.15 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.88 บาทต่อลิตร
  • E20 : 30.64 บาทต่อลิตร
  • E85 : 24.34 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.84 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.84 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)