วันนี้ บัตรคนจน รับเงินเราชนะงวดสุดท้าย 1,000 บาท

คลังโอนเงินเราชนะ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน งวดสุดท้าย 1,000 บาท เข้าแล้วเช้าวันนี้ 28 พ.ค. 64

วันนี้ 28 พ.ค. 64 กระทรวงการคลัง โอนเงินเราชนะ จำนวน 1,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งถือเป็นการโอนเงินงวดสุดท้าย เพราะก่อนหน้านี้ได้โอนเงินเราชนะจำนวน 1,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา