วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ หลังจากโดนปฏิเสธ

สำหรับคนที่เคยใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้เริ่มขอยื่นทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. นี้ เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป

วิธีขอยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ขอรับ 7,000 บาท แค่กรอกข้อมูลส่วนตัวตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน

วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ มีดังนี้

  1. วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ เริ่มแรกคือ เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. เลือกปุ่ม “ทบทวนสิทธิ”
  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. กรอกชื่อ-นามสกุล
  5. กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด
  6. กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ”

*** ทั้งนี้ การยื่นขอ “ทบทวนสิทธิเราชนะ” ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในขั้นตอนนี้ถือเป็นที่สุดแล้ว