เราชนะ 3500 ลงทะเบียนรับเงินแล้วใช้ไม่หมด ทบไหม

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ เราชนะ หลังจากลงทะเบียนแล้ว ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะดอทคอม รู้ก่อน ได้ก่อน จะได้รับเงินงวดละ 1,000 บาท ถ้าใช้สิทธิไม่หมดไม่ถูกตัดสิทธิและสามารถทบยอดได้

โครงการเราชนะ จะเป็นการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 29 ม.ค.-31 พ.ค. 64 เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจ่ายให้รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท โดยวงเงินดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ  เราชนะ รับ 7000 บาท ใช้เงินได้ที่ไหนบ้าง 

โดยเงินที่เข้าโครงการเราชนะ ไม่จำเป็นต้องใช้หมดทุกสัปดาห์ เพราะสามารถทบยอดสะสมไปได้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 64) และ ไม่มีการจำกัดวงเงินในการใช้แบบโครงการคนละครึ่ง