เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้

ธ.ก.ส. พร้อมโอนให้กับเกษตรกร วันละ 1 ล้านคน เป็นเงินเยียวยาเกษตรกร คนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน ประเดิม 15 พ.ค. นี้

ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เป็นต้นไป