ราคาน้ำมัน 28 ม.ค. 65 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 28 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 41.46 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 34.05 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 33.78 บาทต่อลิตร
  • E20 : 32.84 บาทต่อลิตร
  • E85 : 26.14  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)