ราคาน้ำมัน 25/1/65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

อัปเดต  ปตท.  บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 25 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 40.96 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 33.55 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 33.28 บาทต่อลิตร
  • E20 : 32.24 บาทต่อลิตร
  • E85 : 25.54 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)