อัปเดต น้ำมันวันนี้ 5 ม.ค. 65 ขึ้นทุกชนิด 40-60 สตางค์

อัปเดต น้ำมันวันนี้ ปตท. และ บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E 85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผลวันนี้ 5 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • น้ำมันเบนซิน 95 : 39.16 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 31.75 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.48 บาทต่อลิตร
  • E20 : 30.24 บาทต่อลิตร
  • E85 : 24.14 บาทต่อลิตร
  • น้ำมันดีเซล : 29.04 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.04 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)